whatsap
Sinir Yaralanması

Sinir Yaralanması

Ellerimiz iş ve günlük hayatımızdaki ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz ve kimseye muhtaç olmadan hayatı idame ettirmek ve ekonomik açıdan özgür olabilmemiz açısından vazgeçilmez or...

Parmak Ucu Yaralanması

Parmak Ucu Yaralanması

En sık kullandığımız organlardan biri ellerimizdir. Parmak ucu da elin genellikle tüm fonksiyonlarını sağlamak için kullanılan ve dış etkenlerle en çok temas halinde bulunan kısmı oluşturur. Parmak ucunda yer alan ...

Damar Yaralanmasi

Damar Yaralanması

El ve ön kolda iş kazası, trafik kazası vb sebeplerle gelişmiş arter, ven, sinir, tendon (damar, sinir, kiriş) yaralanmaları erken dönemde tedavi gerektiren, tedavi edilmediği takdirde el fonksiyonlarında kayba yol açabil...

Parmak Kopmaları

Parmak Kopmaları

Kopmalar tam kopma ve kısmi kopma olarak iki ana gruba ayrılır. Tam kopmalarda uzuv (parmak, el veya kol) tamamen vücuttan ayrılmıştır ve tüm damarlar da koptuğu için kopan parçanın acilen yerine dikilmesi gerekir....

Ön Kol Kesikleri

Ön Kol Kesikleri

Önkol, el bileği, avuç içi ve parmaklarda oluşan derin kesilerde fleksör tendonlar yaralanabilir. Özellikle elde, avuç içinde, parmaklarda tendon yaralanmalarına sinir ve damar yaralanmaları eşlik ed...

Tendon Yaralanmaları

Tendon Kopmaları

Tendon hareket etmemizi sağlayan, kasları kemik ve eklemlere bağlayan sert liflere verilen isimdir. Sağlıklı bir tendon hareketin en önemli elemanlarından biridir. Örneğin vücudun en kuvvetli tendonu, aşil tendonudur ve bal...